شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار در زمینه طراحی معماری شامل طراحی فاز 1 و 2 پروژه های مسکونی,تجاری و… و همچنین ارائه طرح 3 بعدی از نمای بیرون و چیدمان دکوراسیون داخلی تجسم کامل از آنچه که قرار است هزینه و اجرا شود را ارائه می دهد و تاکنون