مشخصات فنی تابلوهای فشار متوسط فیکس

مشخصات فنی تابلوهای فشار متوسط فیکس

مشخصات بدنه و پروفيلها
1)ضخامت ورق تابلوها 5/2 ميليمتر بوده و ورقهاي مورد استفاده از نوع روغني و ST12 و از شركت فولاد مباركه اصفهان می باشند.
2) طرح پروفيلهاي مورد استفاده به شكل C مي باشد كه علاوه بر استحكام بسيار بالا قابليت تابلو را در نصب تجهيزات افزايش میدهد.
3) تابلوها از نوع پيچ ومهره اي بوده كه امكان توسعه تابلوها ، تعميرات و تعويض تجهيزات را آسان می كند.
4) هنگام وقوع اتصال كوتاه جهت جلوگيري از انفجار تابلوها، و خروج گازهاي ناشي از آن دريچهاي به ابعاد مناسب در قسمت فوقاني تابلوها تعبيه می گردد.
5) جهت حفاظت اپراتور، يك درب توري شكل به ابعاد مناسب پشت درب اصلي تابلو وجود دارد كه مانع از ورود نا آگاهانه  اپراتور به تابلو می شود.
6) جهت مشاهده داخل تابلوها و بررسي عملكرد صحيح تجهيزات ، بر روي درب ، دريچه هايي به ابعاد مناسب همراه با طلق هاي شفاف تعبيه می باشد.
7) عمل قطع و وصل كليدها از روي درب تابلو به راحتي و با اطمينان امكان پذير می باشد.
8)قفل و لولاهاي مورد استفاده ،‌همگي از نوع آبكاري شده نيكل - كروم و درجه يك می باشند به گونه اي كه داراي طول عمر بالايي در برابر اكسيداسيون باشند.
9) تمامي اتصالات با استفاده از پيچ و مهره هاي آبكاري شده نيكل - كروم همراه با واشرهاي تخت و فنري اجرا می شوند.
10) سايز پيچ و مهره هاي مورد استفاده طبق استاندارد DIN با استفاده از محاسبات مربوط به نيروهاي كششي، خمشي وبرشي انتخاب میشوند.
11) جهت ايجاد ارتي مطمئن تمامي  درب تابلو ها داراي پيچ ارت می باشند و در مواقع  لزوم از واشر خاردار نيز استفاده میگردد.     
12) جهت جلوگيري از تاب درب  تابلو ها از پل مناسب كه به صورت قاب بوده استفاده می شود.
13) جهت حفظ درجه حفاظت (IP) ، از نوار دور درب لاستيكي استفاده می شود.
14) در زير تابلوها محل ورود كابلها(Opening) جهت جلوگيري از ورود گردو غبار و جانوران از صفحه گلند و گلند استفاده می شود.
15) جهت حمل ونقل آسان ، بر روي سقف هر سلول تابلوها دو عدد قلاب قرار داده مي شوند.
16) طراحي و ساخت فريم ها به گونه اي مي باشد كه علاوه بر زيبايي ، داراي استحكام و قابليتهاي بالايي باشند .
مشخصات رنگ آميزي تابلو :
1- رنگ آميزي تابلوها شامل مراحل 8 گانه شستشو شامل: زنگ زدائي ، ليف شوئي ، چربي زدايي غوطه ور، آب گرم ،  فسفاته كاري غوطه ور، آب سرد و خشك كن بوده و پاشش رنگ به روش الكترواستاتيك و نوع رنگ RAL7032  وبه ضخامت  10% ± 80 يا 90 ميكرون مي باشد.
 البته  بنا به  درخواست مشتري نوع و ضخامت رنگ مي تواند تغيير كند .
كليه قطعات پس از شستشو در مراحل هشت گانه توسط دستگاه پاشش پودري كه ميدان الكتريكي بالايي در حدود 100 كيلو ولت ايجاد مي‌كند، داخل كابين مخصوص مورد پاشش قرار می ‌گيرند. پس از پاشش پودر تمامي قطعات داخل كالسكه چيده شده و در دماي 200 درجه  وارد كوره پخت رنگ مي‌شوند و در زمان حدود 15 دقيقه پس از اتمام عمليات پخت از كوره خارج شده و پس از كنترل كيفي تحويل سالن مونتاژ می شوند.
جهت جلوگيري از ورود رطوبت به داخل دستگاه پاشش پودر و ضعيف شدن استحكام رنگ، از چهار فيلتر قبل از دستگاه پاشش استفاده میشود و جهت بازيافت و حفظ محيط زيست از دستگاه سايكلون جهت جمع‌آوري پودر‌هاي مازاد و معلق در هوا استفاده ‌ می شود.
مراحل هشت‌گانه شستشو شامل:
1- زنگ بري: تمام قطعات در ابتدا از كليه زنگ زدگي‌ها توسط سمباده پاك و عاري مي‌شوند.
2-ليف شويي: كليه قطعات جهت پاك كردن چربي‌هاي خشك شده و اصطلاحاً ماسيده شده با استفاده از ليف دستي و محلول چربيگير مخصوص شستشو می شوند.
3-وان چربيگير: سپس قطعات در وان چربيگير گرم، عاري از هر گونه چربي می  ‌شوند.
4-وان آب گرم: جهت جلوگيري از ادغام مواد چربيگير و فسفاته از آب گرم استفاده می شود.
5-وان فسفات كاري: جهت بالا بردن چسبندگي و استحكام رنگ قطعات وارد وان فسفاته گرم می ‌شوند.
6-وان آب سرد: از آب سرد جهت پاك كردن مواد فسفاته از روي قطعات استفاده می ‌شود.
7-وان سيلر: آخرين مرحله زير سازي جهت رنگ آميزي ‌ می باشد.
8-كوره خشك كن: كليه قطعات خشك شده و آماده پذيرش پودر می شوند.
مشخصات مونتاژ و تجهيز
1) قابليت استفاده از دژنكتور و سكسيونر قابل قطع زير بار و غير قابل قطع زير بار در تابلوهاي 20 كيلو ولت شركت مورد تاييد اداره برق منطقه اي می باشد.
2) شينه هاي مسي مورد استفاده جهت باسبار ، رايزر ها و شينه ارت از نوع تخت و مس الكتروليتي می باشند.
3) سطح مقطع  شينه هاي باسبار مطابق استانداردهاي DIN و VDE و IEC  به گونه اي كه جريان نامي و پيوسته آمپراژ كليد اصلي هر يك از تابلو ها را براي ولتاژ نامي بخوبي از خود عبور می دهد و علاوه بر تحمل اثرات حرارتي ناشي از اتصال كوتاه در مدت زمان يك ثانيه می تواند اثرات ناشي از دو و نيم برابر جريان نامي را نيز تحمل كند و ارت تابلو هم مطابق استانداردهاي DIN و VDE و IEC  می باشد.
4) سيستم حفاظت الكتريكي مطابق با IEC بايد انجام شود .
5) جهت مشخص شدن نوع شينه ها و افزايش آمپراژ آنها ،كليه شينه ها با استفاده از رنگ نسوز رنگ آميزي می شوند .
6) شينه هاي فازهاي R-S-T  ( L1-L2-L3 ) به ترتيب از چپ به راست ؛ قرمز و زرد و آبي مي باشند و براي شينه نول رنگ مشكي و براي شينه ارت از رنگ سبز- زرد استفاده می شود.
7)  ترتيب چيدمان  شينه هاي فازهاي R-S-T به ترتيب ازچپ به راست و از بالا به پايين و يا از جلو به عقب می باشد.
8) كليه اتصالات شينه ها با استفاده از پيچ و مهره هاي كرومه يا آبكاري شده همراه با واشرهاي تخت و فنري انجام می شوند.
9) فواصل بين شينه ها و همچنين نوع و محل نصب مقره ها با توجه به نتايج محاسبات اتصال كوتاه انتخاب می شوند.
10) سطح شمش هايي كه قرار است بر روي هم قرار بگيرند كاملا صيقلي و مسطح شده و با توجه به آمپراژ عبوري سطح مقطح هاي تماسها انتخاب می شوند.
11) كليه پانچهاي روي شمشها جهت اتصال آنها به يكديگر طبق استاندارد DIN  و با استفاده از جدول پانچينگ شمشها انجام می شوند.
12) در مواقع لزوم و درآمپراژهاي بالا ، جهت اتصال شمش ها به يكديگر ضمن لحاظ بند 9 از گريس هادي جهت گذردهي بهتر جريان استفاده می شود.
13) در صورت نياز شينه هاي مورد استفاده جهت آنتي اكسيداسيون و افزايش آمپراژ شمشها نقره اندود می شوند.
14) جهت اتكا باسبار به بدنه  و ايجاد فاصلة خزشي مناسب از مقره هاي اتكايي رزيني استفاده می شود.
15) انتخاب مقره هاي اتكايي از ماركهاي مرغوب رزيني می باشد ، به گونه اي كه هم از بروز جريانهاي نشتي جلوگيري نمايند و هم داراي قدرت تحمل نيروي افقي(Cantilever Strength )بالايي در برابر نيروهاي حاصل از جريانهاي اتصال كوتاه باشند.
16) تمامي اتصالات با استفاده از پيچ و مهره هاي آبكاري شده نيكل - كروم همراه با واشرهاي تخت و فنري اجرا می شوند.
17) كلية پيچ و مهره ها كه جهت اتصالات به كار برده می شوند طبق استاندارد DIN با گشتاور مناسب محكم می شوند تا  تحمل نيروهاي ديناميكي حاصل از جريانهاي  اتصال كوتاه را داشته باشند .
18) بين سكسيونر ساده و ديژنكتور و سكسيونر قابل قطع زير بار و سكسيونر ارت اينتر لاك مكانيكي موجود است.
19) كليه سيم هاي مدار فرمان و اندازه گيري سايز 2.5 mm2  می باشند.
20) كليه سر سيم ها و ترمينالها جهت سهولت شناسايي شماره گذاري می شوند.
21) در كليه تابلو ها پل كابل هاي ورودي و خرووجي پيش بيني می شود.
22) هرگونه لوازم و تجهيزات بكار رفته با يك پلاك NAMEPLATE مشخص می شود

درباره ما

شركت در سال 1381 در استان تهران تحت نام شرکت پيشرو بهينه سازان پويا به صورت سهامي خاص به ثبت رسید و در حال حاضر با نام شركت مهندسی ساخت فراز کاچار  به فعالیت خود ادامه ميدهد شرکت مهندسی فراز کاچار طی فعالیت های پر ثمر با بهره گیری از تکنولوژی مدرن روز و دانش فنی متخصصین مجرب خود ، تجمع در یک مجموعه سالم اقتصادی و تلاش در راه پیشرفت و ترقی میهن اسلامی را به عنوان وظیفه خود در دوران توسعه اقتصادی بر گزیده است

آخرین اخبار

تماس با ما

آدرس: تهران، سعادت آباد، انتهای بلوار فرحزادی، بالاتر از بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی ،پلاک 16، طبقه دوم، واحد 7
تلفن تماس :
98-912-1251594+
98-21-22075246+
(4خط) 91012989-21-98+
تلفكس:  22363043-21-98+

نقشه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ساخت فراز کاچار می باشد . |طراحی ، توسعه و راه اندازی توسط OFOGHIT