مشخصات فنی تابلو های برق

مشخصات فنی تابلو های برق

1-تهيه نقشه هاي اجرائي شامل:
1-1. نقشه ايزومتريك (CUBICLE)
1-2. نقشه جانمائي( LAYOUT)
1-3. نقشه مدارهاي قدرت و فرمان با شماره گذاري سيم ها و ترمينال ها (WIRING DIAGRAM)
2-ساختمان عمومي تابلوها
2-1. كليه تابلوها از نوع طرح ريتال و سیواکن ، كاملاً پيچ و مهره می باشند.
2-2. تابلوهاي چند سلولي از سلولهاي مجزا ساخته شده كه بوسيله پيچ و مهره به همديگر اتصال مي يابند.
3-2. سلول مربوط به ورودي با توجه به نياز پروژه در يك سمت و سلولهاي مربوط به خروجي در سمت ديگر قرار مي گيرد: محل استقرار شينه هاي اصلي (فازها) در بالا و قسمت عقب سلولها و شينه نول و ارت در پائين سلولها و در سرتاسر تابلوها خواهند بود.
3- مشخصات فني تابلوهاي فشار ضعيف
  • مشخصات بدنه و پروفيلها
1- ضخامت ورق براي تابلو هاي ايستاده  2  ميليمتر و فولاد روغني  ST 12  از شركت فولاد مباركه اصفهان می باشند.
2- قفل و لولاهاي مورد استفاده، همگي از نوع آبكاري شده و درجه يك می باشند به گونه اي كه داراي طول عمر بالايي در برابر اكسيداسيون هستند.          
3- تمامي اتصالات با استفاده از پيچ و مهره هاي كرومه يا آبكاري شده همراه با واشر تخت و واشر فنري انجام می شوند .
4- جهت  جلوگيري  از تاب  درب  تابلو ها  از  پل  مناسب كه  به  صورت  قاب  بوده كه براي تابلوهاي ايستاده از پروفيل  قوطي استفاده میشود.
5- جهت ايجاد ارتي مطمئن تمامي درب تابلو ها داراي پيچ ارت بوده و مواقع لزوم از واشر خاردار نيز استفاده می گردد .
6- جهت ايجاد سركولاسيون  هوا تمامي  تابلوها با توجه به  حداكثر نمودن تهويه ، داراي دريچه هواكشنیز می باشند .
7- جهت با لا بردن  درجه حفاظت  ( IP)   پشت  دريچه هاي  هواكش ها  از قاب وفيلتر استفاده می شود .
8- جهت  حفظ درجه حفاظت ، در تابلو هاي  in door   از لاستيك  اسفنجي كه در داخل درب و روي  خم  U شكل اسكلت  تابلو قرار دارد و يا از لاستيك استفاده می شود .
9- در زير تابلوها  (OPENING )  جهت جلو گيري  از ورود گردو غبار و  جانوران  ازصفحه گلند(GLAND PLATE) استفاده می شود .
10- سيني ها و صفحات داخلي تابلوها  از ورق  گالوانيزه آلياژي ضد زنگ بوده كه داراي  استحكام بالايي در برابر ضربات مكانيكي و تغييرات دمايي هستند .
11- جهت حمل ونقل آسان ، بر روي سقف تابلوها دو عدد قلاب قرار داده می شود .
12- اسكلت تابلوهاي ايستاده جهت بالا بردن قدرت مانور چيدمان تجهيزات به صورت تماما" پانچ خورده می باشد به گونه اي كه از هر نقطه از مختصات سه بعدي داخل تابلو بتوان استفاده كرد .
13- تابلوهاي ايستاده به صورت پيچ ومهره اي ساخته مي شوند كه امكان توسعه در آينده وجود داشته باشد.
14- طراحي  فضاي  داخلي  تابلوها  از  نظرسيني ها ، پل ها  و تيركها به گونه اي می باشد كه امكان دسترسي به هر تجهيزي جهت تعويض و تعميرات سريع و آسان باشد .
15- در تابلوهاي داراي روبند ساپورتهاي روبندها به صورت متحرك میباشد به طوريكه از تابلوي روبند دارمي توان بدون روبند نيز استفاده كرد.
16- كليه تابلوها داراي كيف نقشه جهت قراردادن نقشه وايرينگ می باشند.
17- طراحي و ساخت فريم ها به گونه اي می باشد كه علاوه بر زيبايي ، داراي استحكام و قابليتهاي بالايي باشند .
  • مشخصات رنگ آميزي تابلو :
رنگ آميزي تابلوها شامل مراحل 8گانه شستشو شامل: زنگ زدائي ، ليف شوئي ، چربي زدايي غوطه ور، آب گرم ،  فسفاته كاري غوطه ور، آب سرد ، سيلر غوطه ور و خشك كن بوده و پاشش رنگ به روش الكترواستاتيك و نوع رنگ RAL7032  وبه ضخامت  10% ± 80 يا 90 ميكرون مي باشد.
 البته  بنا به  درخواست مشتري نوع و ضخامت رنگ مي تواند تغيير كند .
كليه قطعات پس از شستشو در مراحل هشت گانه توسط دستگاه پاشش پودري كه ميدان الكتريكي بالايي در حدود 100 كيلو ولت ايجاد مي‌كند، داخل كابين مخصوص مورد پاشش قرار می ‌گيرند. پس از پاشش پودر تمامي قطعات داخل كالسكه چيده شده و در دماي 200 درجه  وارد كوره پخت رنگ مي‌شوند و در زمان حدود 15 دقيقه پس از اتمام عمليات پخت از كوره خارج شده و پس از كنترل كيفي تحويل سالن مونتاژ می ‌شوند.
جهت جلوگيري از ورود رطوبت به داخل دستگاه پاشش پودر و ضعيف شدن استحكام رنگ، از چهار فيلتر قبل از دستگاه پاشش استفاده شده است و جهت بازيافت و حفظ محيط زيست از دستگاه سايكلون جهت جمع‌آوري پودر‌هاي مازاد و معلق در هوا استفاده ‌می شود.
  • مراحل هشت‌گانه شستشو شامل:
زنگ بري: تمام قطعات در ابتدا از كليه زنگ زدگي‌ها توسط سمباده پاك و عاري مي‌شوند.
ليف شويي: كليه قطعات جهت پاك كردن چربي‌هاي خشك شده و اصطلاحاً ماسيده شده با استفاده از ليف دستي و محلول چربيگير مخصوص شستشو ‌می شوند.
وان چربيگير: سپس قطعات در وان چربيگير گرم، عاري از هر گونه چربي می ‌شوند.
وان آب گرم: جهت جلوگيري از ادغام مواد چربيگير و فسفاته از آب گرم استفاده می شود.
وان فسفات كاري: جهت بالا بردن چسبندگي و استحكام رنگ قطعات وارد وان فسفاته گرم می ‌شوند.
وان آب سرد: از آب سرد جهت پاك كردن مواد فسفاته از روي قطعات استفاده ‌می شود.
وان سيلر: آخرين مرحله زير سازي جهت رنگ آميزي ‌می باشد.
كوره خشك كن: كليه قطعات خشك شده و آماده پذيرش پودر می شوند.
 5ـ مشخصات مونتاژ و تجهيز
 1- طراحي معماري داخلي تابلوها به گونه ا ي می باشد كه علاوه  بر زيبايي تابلوها و حفظ استانداردها از نظر سطح عايقي ، اتصال كوتاه و تهويه  هواي  داخل تابلوها  ،  امكان  تعويض  وتعميرات سريع وآسان نيز وجود داشته باشد .
2- جهت  ايجاد  روشنايي   مطلوب   داخل   تابلوها  ،  از  چراغهاي  تونلي  يا  مهتابي( در داخل هر تابلو يك عدد مهتابي اضطراري يدكي در صورت قطع برق به صورت دستي گذاشته می شود) به  همراه ميكروسوييچ وكليد مينياتوري استفاده می شود.
3- جهت ايجاد سيستم ارت مطمئن در داخل تابلوها از سيم سبز- زرد ويا تسمه مسي بافته شده به همراه كابلشو و شمش ارت ويا پيچ ارت ( با توجه به نوع و ابعاد تابلو) استفاده می شود .
4- در مواقع  لزوم علاوه  بر دريچه هاي هواكش موجود  تابلوها  جهت سركولاسيون  بهتر هوا ازفن و ترموستات استفاده می گردد .
5- با  توجه  به شرايط  آب و هوايي، در داخل تابلوها جهت جلوگيري از ايجاد شبنم از هيترهاي با قدرتهاي مختلف با توجه به ابعاد تابلوها استفاده می گردد .
6- جهت استفاده اپراتورها در مواقع سرويس وتعميرات و... درداخل تابلوهاازپريزهاي تكفازويا  سه فاز استفاده می شود .
7- شينه هاي مورد استفاده جهت تابلوها ازمس الكتروليت باهنرو از نوع تخت می باشند .
8- سطح مقطع  شينه هاي باس بار 5/1 برابر  جريان  كليد  اصلي  و براي  نول  نصف سطح مقطع  باسبار و براي  ارت ا ز شمش مناسب با توجه به ابعاد و آمپراژ تابلو استفاده می شود .
9- جهت مشخص شدن نوع شينه ها و افزايش آمپراژ آنها ،كليه شينه ها با استفاده از رنگ نسوزرنگ آميزي می شوند .
10- شينه هاي فازهاي ( R-S-T)  ( L1-L2-L3 ) به ترتيب از چپ به راست ؛ قرمز و زرد و آبي باشند و براي شينه نول رنگ مشكي وبراي شينه ارت از رنگ سبز- زرد استفاده می شود .
11- ترتيب  چيدمان  شينه هاي فازهاي R-S-T   به ترتيب  ازچپ به راست و از بالا به پايين ويا ازجلوبه عقب می باشد .
12- كليه اتصالات شينه ها با استفاده ازپيچ ومهره هاي كرومه يا آبكاري شده همراه با واشرهاي تخت و فنري انجام می شوند.
13- فواصل بين شينه ها و همچنين نوع و محل نصب  مقره ها با توجه به  نتايج محاسبات اتصال كوتاه انتخاب می شوند.
14- سطح شمش هايي كه قرار است بر روي هم قرار بگيرند كاملا صيقلي و مسطح شده و با توجه به آمپراژ عبوري سطح مقطح هاي تماسها انتخاب می شوند.
15- كليه پانچهاي روي شمشها جهت اتصال آنها به يكديگر طبق استاندارد DIN  و با استفاده از جدول پانچينگ شمشها انجام می شوند.
16- در مواقع لزوم و درآمپراژهاي بالا ، جهت اتصال شمش ها به يكديگر ضمن لحاظ بند 14 از گريس هادي جهت گذردهي بهتر جريان استفاده می شود .
17- جهت كاهش مقاومت درهنگام عبور جريان زاوية خمش 90 درجه براي شمش ها به صورت قائمة گرد باشد ويا از دو خم 45 درجه استفاده می شود .
18- در صورت نياز شينه هاي مورد استفاده جهت آنتي اكسيداسيون و افزايش آمپراژ شمشها نقره اندود می شوند.
19- كلية پيچ و مهره ها كه جهت اتصالات به كار برده شده طبق استاندارد DIN با گشتاور مناسب محكم  میشوند تا تحمل نيروهاي اتصال كوتاه را داشته باشند.
20- جهت بالا بردن ضريب ايمني و حفاظت اپراتورها ، بر روي با س بارها از محافظ هاي مناسب(روبند باسبار) استفاده می شود.
21- فواصل بين شينه ها با يكديگر واز بدنه ضمن لحاظ بند 13 با توجه به قدرت عايقي الكتريكي انتخاب می شوند .
22- فاصلة‌ فيدر هاي ورودي و خروجي از كف تابلو ها به گونه اي  انتخاب مي شوند كه  بستن سر كابل و بست كابل ها به راحتي امكان پذير می باشند .
23- جهت حفاظت چراغهاي سيگنال و ولتمتر ها از فيوزهاي سيگارتي مناسب استفاده می شود .
24- كليد هاي اتو ماتيك ، فيوزها وكليدها ي مينياتوري  و ... با  توجه به قدرت  اتصال كوتاه محاسبه شده ، انتخاب و نصب می شوند تا در هنگام بروز  اتصال كوتاه به تجهيزات و تابلو آسيبي وارد نشود .
25- كلية سيم هاي مورد استفاده در تابلوها مطابق استاندارد و با توجه به آمپراژ كليد ها و فيوزها انتخاب می شوند.
26- در تابلوهاي توزيع سطح مقطع سيم هاي مدارات فرمان و  لوازم اندازه گيري  2/5 بوده  و تماماً شماره گذاري می شوند.
27- كليه سر سيم ها و ترمينالها جهت سهولت شناسائي شماره گذاري می شوند.
28- كليه  اتصالات  سيم ها  با  استفاده  از  سر سيم ها  و  كابلشو هاي  مناسب  همراه  با  روكش حرارتي ترموفيت انجام می شوند .
29- كليه تجهيزات اعم از كليد هاي اتوماتيك ، كليد فيوزها ، مينياتوريها ، سلكتور سوييچ ها و...جهت سهولت شنا سايي نامگذاري میشوند .
30- كليه فيدرهاي ورودي و خروجي داراي ليبل جهت نامگذاري و شنا سايي می باشند.
31- كليه سيم كشي ها ي مدارات فرمان و  مدارات قدرت جهت جلو گيري از اتصاليهاي احتمالي به بدنه داخل كانالهاي مناسب انجام می شوند.
كليه تابلوهاي فشار متوسط مورد نظر مطابق بانشريه 110 سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع حقوقي پايه، استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور در مورد تاسيسات و تجهيزات الكتريكي جهت رعايت استانداردهاي داخلي و استانداردهاي DIN و VDE و IEC در تطبيق مشخصات فني طرح با استانداردهاي بين المللي در ساخت تابلوها و تجهيزات الكتريكي ملحوظ شده می باشند.

درباره ما

شركت در سال 1381 در استان تهران تحت نام شرکت پيشرو بهينه سازان پويا به صورت سهامي خاص به ثبت رسید و در حال حاضر با نام شركت مهندسی ساخت فراز کاچار  به فعالیت خود ادامه ميدهد شرکت مهندسی فراز کاچار طی فعالیت های پر ثمر با بهره گیری از تکنولوژی مدرن روز و دانش فنی متخصصین مجرب خود ، تجمع در یک مجموعه سالم اقتصادی و تلاش در راه پیشرفت و ترقی میهن اسلامی را به عنوان وظیفه خود در دوران توسعه اقتصادی بر گزیده است

آخرین اخبار

تماس با ما

آدرس: تهران، سعادت آباد، انتهای بلوار فرحزادی، بالاتر از بزرگراه یادگار امام، خیابان ایثارگران شمالی ،پلاک 16، طبقه دوم، واحد 7
تلفن تماس :
98-912-1251594+
98-21-22075246+
(4خط) 91012989-21-98+
تلفكس:  22363043-21-98+

نقشه

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به ساخت فراز کاچار می باشد . |طراحی ، توسعه و راه اندازی توسط OFOGHIT