تصاویر معماری و ابنیه

تصاویر معماری و ابنیه

جهت مشاهده تصاویر پروژه های معماری شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

بازدید خط تولید

بازدید خط تولید

جهت مشاهده تصاویر بازدید خط پروژه های شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

تصاویر آسانسور و پله برقی

تصاویر آسانسور و پله برقی

جهت مشاهده تصاویر آسانسور و پله برقی در شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

تاسیسات برقی و دیتا

تاسیسات برقی و دیتا

جهت مشاهده تصاویر تاسیسات برقی و دیتا در شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

تاسیسات مکانیکی ساختمان

تاسیسات مکانیکی ساختمان

جهت مشاهده تصاویر تاسیسات مکانیکی ساختمان در شرکت مهندسی فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

سازه ساختمان

سازه ساختمان

جهت مشاهده تصاویر سازه ساختمان در شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

بازسازی ونوسازی تاسیسات مکانیکی

بازسازی ونوسازی تاسیسات مکانیکی

جهت مشاهده تصاویر بازسازی ونوسازی تاسیسات مکانیکی در شرکت مهندسی ساخت فراز کاچار بر روی دکمه زیر کلیک کنید.